Yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, bảo hành tại nơi sử dụng

Nếu quý khách có yêu cầu bảo hành tại nơi sử dụng hoặc bất cứ dịch vụ kỹ thuật nào, quý khách vui lòng gửi yêu cầu tới chúng tôi. Sau khi nhận được yêu cầu, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay với khách hàng để phục vụ.

  Họ tên
  Email
  Điện thoại
  Địa chỉ
  Công ty
  Thẻ bảo hành tại nơi sử dụng Đã cóChưa có
  Nội dung yêu cầu
  File đính kèm