Mua hàng Cooler nhận ngay quà khủng

8 / 100

1. Chương trình Coombo Tản 212 LED:
– Khi khách hàng mua 1 cái case nằm trong nhóm masterbox, Mastercase, Cosmos kèm 1 cái nguồn V2 650W dòng white hoặc Bronze
– Sẽ được mua tản LED 212 giá sốc: 320.000đ
2. Chương trình combo tản MA6XXP:
– Khi khách hàng mua 1 case Cosmos, 1 case trong (nhóm case Mastercase, nhóm case masterbox) Kèm 2 nguồn V2 750 white hoặc 1 nguồn 750W white + 1 nguồn 750W bronze
– Khách hàng sẽ được mua tản dòng MA62xP với giá 790.000đ
3. Chương trình tặng vàng cho dòng nguồn MWE V2 GOLD 750W
– Khách hàng lấy đủ 25 chiếc trong QIII được 1 chỉ vàng
– Không quy đổi TM
4. Chương trình tặng vàng cho dòng nguồn V2 MWE dòng white/bronze từ 650W trở lên
– Trong Quý khách hàng lấy 50 chiếc nguồn được tặng 1 chỉ vàng
– Trong Quý khách hàng lấy 100 chiếc nguồn được tặng 3 chỉ vàng
– Trong Quý khách hàng lấy 200 chiếc nguồn được tặng 6 chỉ vàng
 Điều kiện là trong các gói thì nguồn 700W trở lên phải chiếm 50%