Yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, bảo hành tại nơi sử dụng

Nếu quý khách có yêu cầu bảo hành tại nơi sử dụng hoặc bất cứ dịch vụ kỹ thuật nào, quý khách vui lòng gửi yêu cầu tới chúng tôi. Sau khi nhận được yêu cầu, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay với khách hàng để phục vụ.

Họ tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Công ty
Thẻ bảo hành tại nơi sử dụng Đã cóChưa có
Nội dung yêu cầu
File đính kèm