Tấn Phát Computer

348A Nguyễn An Ninh, Phường 8, TP. Vũng Tàu